Процедура - 075-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                             публикувано на: 28.02.2019г..

Статус  -  Изпълнена                                                             последна редакция на: 01.10..2019г..

ПРЕДМЕТ:
Рехабилитация на уличната мрежа на град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 29.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 01.04.2019 г.

Обявление                         -  2019-02-28
Решение                             -  2019-02-28
Образци за изтегляне        -  2019-02-28
Документация за участие  -  2019-02-28
Технически спецификации   -  2019-02-28
МЕТОДИКА                           -  2019-02-28
Проект за Договор 1            -  2019-02-28
Проект за Договор 2            -  2019-02-28
еЕЕДОП                               - 2019-02-28
Обява за отваряне на ценови оферти - 2019-04-11 10
Протокол 1 на комисия   -  2019-04-19
Протокол 2 на комисия   -  2019-04-19
Протокол 3 на комисия   -  2019-04-19
Решение за класиране   - 2019-04-19

Съобщение за връчване  -  2019-05-14

Обявление за възлагане  - 2019-06-10
Договор об. позиция-1      -  2019-06-10
Техн. предложение об.п.12019-06-10
Цен. предложение об.п.1  -  2019-06-10
Договор об. позиция-2      -  2019-06-10
Техн. предложение об.п.22019-06-10
Цен. предложение об.п.2  - 2019-06-10

Обявление за приключване - 2019-07-15
Обявление за приключване на договор  об.п.1  - 2019-10-01