Процедура - 080-19

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП                        публикувано на: 15.04.2019г.

Обект:  „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II -етап 12”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 19.04.2019 г.
Нов срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 23.04.2019 г.

Покана за пазарни консултации   -  2019-04-15
Технически спецификации            -  2019-04-15
Образци за изтегляне                    -  2019-04-15

Съобщение за удължаване на срок        -  2019-04-17
Образци за изтегляне КОРИГИРАНИ       -  2019-04-17

Оферта КИТ СТРОЙ ООД - 2019-04-30
Оферта Одесосстрой ООД  - 2019-04-30
Оферта ПИРС-Д ООД  - 2019-04-30
Решение Прогнозна стойност  - 2019-04-30