ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                   публикувано на: 13.03.2020 г.

Статус  -  Активна                                                                                              последна редакция на: 2020-03-13

ПРЕДМЕТ: „ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - етап 10

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 08.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 09.04.2020 г.

Решение                              -  2020-03-13
Обявление                           -  2020-03-13
Образци за изтегляне         -  2020-03-13
Документация за участие   -  2020-03-13
Технически спецификации  -  2020-03-13
Проект за Договор              -  2020-03-13
МЕТОДИКА                          -  2020-03-13
Работен Проект - 1 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 2 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 3 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 4 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 5 част     -  2020-03-13