Процедура - 097-20

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                             публикувано на: 13.03.2020 г.

Статус  -  Изпълнена                                                                                          последна редакция на: 2020-09-24

ПРЕДМЕТ: „ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - етап 10

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 08.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 09.04.2020 г.

Решение                              -  2020-03-13
Обявление                           -  2020-03-13
Образци за изтегляне         -  2020-03-13
Документация за участие   -  2020-03-13
Технически спецификации  -  2020-03-13
Проект за Договор              -  2020-03-13
МЕТОДИКА                          -  2020-03-13
Работен Проект - 1 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 2 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 3 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 4 част     -  2020-03-13
Работен Проект - 5 част     -  2020-03-13

Разяснения по зададени въпроси   -   2020-04-01

Обявление за отваряне на ц.оферти  -  2020-04-15

Протокол-1 на комисия          -  2020-04-23
Протокол-2 на комисия          -  2020-04-23
Протокол-3 на комисия          -  2020-04-23
Решение за класиране           -  2020-04-23

Обявление за възлагане            -  2020-05-18
Договор за възлагане                -  2020-05-18
Технически спецификации      -  2020-05-18
Техническо предложение         -  2020-05-18
Ценово предложение                 -  2020-05-18

Обявление за приключване на договор  -  2020-09-24