Процедура - 099-20

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                   публикувано на: 24.03.2020 г.

Статус  -  Изпълнена                                                                                              последна редакция на: 2022-01-07

ПРЕДМЕТ:   „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2021 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 16.04.2020 г.
Нов срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 27.04.2020 г.
Нов срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 28.04.2020 г.

Решение                                   -  2020-03-24
Обявление                                -  2020-03-24
Образци за изтегляне             -  2020-03-24
Документация за участие      -  2020-03-24
Технически спецификации   -  2020-03-24
Проект за Договор                  -  2020-03-24
МЕТОДИКА                              -  2020-03-24
espd-request                           -  2020-03-24

Решение за изменение  -   2020-04-14

Обявление за отваряне на ц.оферти -  2020-05-13

Протокол-1 на комисия          -  2020-05-21
Протокол-2 на комисия          -  2020-05-21
Протокол-3 на комисия          -  2020-05-21
Решение за класиране           -  2020-05-21

Обявление за възлагане             -  2020-07-03
Договор за възлагане                 -  2020-07-03
Техническо предложение          -  2020-07-03
Ценово предложение                  -  2020-07-03

Обявление за приключване на договор     -    2022-01-07