ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

публична покана с ID 9037567                                                                             публикувано на:18.12.2014

Статус  -  Прекратена 
                                                                              последна редакция на: 08.01.2015 

ПРЕДМЕТ: 
"Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч на територията на град Годеч"

Краен срок за подаване на оферта:  16.30 часа на 06.01.2015

1. Покана в АОП                                -  публикувано на:18.12.2014

2. Документация за участие           -  публикувано на:18.12.2014

3. Образци на документи                -  публикувано на:18.12.2014