Публична покана 010-15 от 18.03.2015

публична покана с ID 9039892                                                публикувано на: 18.03.2015

статус  - Прекратена                                                             последна редакция на: 26.03.2015

 

ПРЕДМЕТ: 
“ Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване ”

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 19.03.2015 г.       техническа грешка в датата

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 26.03.2015 г.          поправка от 20.03.2015г. 

 

 

 

 

1. Покана в АОП                                    - публикувано на: 18.03.2015 

 2. Документация за участие                - публикувано на: 18.03.2015 

3. Договор - проект                              - публикувано на: 18.03.2015

4. Образци на документи                     - публикувано на: 18.03.2015

5. Отговори на поставени въпроси                 - публикувано на: 21.03.2015

6.  ПОКАНАТА е свалена от Портала за обществени поръчки на 26.03.2015 09:49 ч.  

.