Обществена поръчка 015-15 от 24.04.2015

договаряне без обявление с ID 662982                                                            публикувано на: 24.04.2015 

 

Статус  Изпълнена                                                                  последна редакция на: 07 Януари 2016 08:54

 

ПРЕДМЕТ:
"Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”

Kраен срок за подаване на оферта: 16.00 часа на 11.05.2015г

1. Решение в АОП         -    публикувано на: 24.04.2015

2. Протокол от дейността на комисията        -    публикувано на: 17.06.2015

3. Доклад от дейността на комисия               -    публикувано на: 17.06.2015

4. Решение от дейността на комисията         -    публикувано на: 17.06.2015

5. Договор № 61/22.06.2015                     -    публикувано на: 30.06.2015

6. Авансово плащане                    -    публикувано на: 07.09.2015

7. Окончателно плащане      -   публикувано на: 21.12.2015

8. Приключване договор     -   публикувано на: 07 Януари 2016 08:54