ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725595                                                           публикувано на: 05 Април 2016

ПРЕДМЕТ:
   "Избор на проектант за изготвяне на технически проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1.Обявление в АОП-725595                      

2. Решение АОП-725589                            

3. Документация и образци                       

4. Приложения                                          

5. Техническо задание