ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725622                                  публикувано на: 05.04.2016

 

ПРЕДМЕТ:
"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1. Обявление в АОП-725622                        

2. Решение АОП-725619                               

3. Документация и образци                         

4. Приложения                                              

5. Техническо задание