ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

публична покана с ID 9035007                                                                            публикувано на:22.10.2014

ПРЕДМЕТ:
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища  и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2014/2015 година.

1. Покана в АОП                               

2. Документация за участие           

3. Образци на документи