ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Я В А 

 

отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяването на предлаганите цени
ще се състои на
28.08.2014г. от 16:00 часа в Малката заседателна зала