ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ОБЯВЛЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти