ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Във връзка с постъпило искане за разяснение по горепосочената процедура от 28.02.2014година, предоставяме следната информация:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Разяснения по зададени въпроси