ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

чертеж ГРТ

чертеж ГРТ - архивиран

отговори на поставени въпроси