ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.