ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Допълнителна информация по обществената поръчка. Проекти по обособените позиции.

 

Проекти - НУ Хр.Ботев

Проекти - ОДЗ Ю.Гагарин

Уточнение към ОП