Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.

Допълнителна информация по обществената поръчка. Проекти по обособените позиции.

 

Проекти - НУ Хр.Ботев

Проекти - ОДЗ Ю.Гагарин

Уточнение към ОП