Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност

публикувано на : 16.01.2014 г.

Краен срок за изтегляне на "ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ" - 17.00 часа на 06.02.2014г

Обявление в АОП

Документи за участие

решение форма АОП

Указания за участие