ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Oтварянето на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяването на предлаганите цени ще се състои на 10.01.2014г. от 11:00 часа