ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

С решение №491 от 28.11.2013г., на Кмета на Община Годеч, се пекратява обществена поръчка с предмет: Осигуряване на общинската образователнаинфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” и 2) ОДЗ „Юрий Гагарин” - гр.Годеч