Постъпили въпроси по документация за Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” и 2) ОДЗ „Юрий Гагарин” - гр.Годеч

Въпроси, отговори и пояснения :       Вижте в прикачения файл.