Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” – гр. Годеч и 2) ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч

дата на публикуване:
  09.07.2013 
        

Изтеглете:  РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

Изтеглете:  ДОКУМЕНТАЦИЯ начален лист

Изтеглете:  ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие