ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

публична покана с ID 9037567                                                                             публикувано на:18.12.2014

ПРЕДМЕТ: 
"Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч на територията на град Годеч."

 

 

1. Покана в АОП

2. Документация за участие

3. Образци на документи