ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

Към цялата документация

 открита процедура с ID 646241                                                                           публикувано на:17.02.2015

ПРЕДМЕТ: 
Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, упи XVI-за озеленяване,кв.138, гр.Годеч, общ. Годеч

1. Решение АОП-648674-промяна .

2. Документация за участие променена