ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация 

открита процедура с ID 646401                                                публикувано на: 18.02.2015    

ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч, общ.Годеч.

 

1. Решение АОП-648674-промяна 

2. Документация за участие променена