ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

 

открита процедура с ID 662947                                                                             публикувано на: 24.04.2015

 ПРЕДМЕТ:   Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” - доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения.

 1. Обявление в АОП-662947 

2. Решение АОП-662946 

3. Документация за участие

4. Образци на документи 

5. Проект на Договор 

6. Технически спецификации