Програма за управление на Община Годеч -- 2019-2023 година

      Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от Европейския съюз.
      Визията за развитието на Община Годеч отразява желанието за съвременна  европейска община с дългосрочно позитивно развитие, за създаване на по-добри условия за живот на населението, за развитие на икономиката и увеличаване на социалните придобивки.
Основна цел: Подобряване и развитие на инфраструктурата и благоустройството, повишаване качеството на живот на жителите на Община Годеч.

Вижте Програмата ТУК:
=============================================================