ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Регистър на издадените „Карти за паркиране” от Община Годеч,

актуален
   към  01.08.2019г. 

Сериен номер

Срок на валидност

Притежател

Статус

Променен статус

000001

безсрочна

Георги Бордовски

Невалидна

починал - - 04.2014

000002

безсрочна

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

000003

безсрочна

Никифор Йорданов

Невалидна

починал - - 08.2015

000004

безсрочна

Асен Асенов

ВАЛИДНА

 

000005

безсрочна

Матей Кръстев

Невалидна

починал - - 12.2016

000006

безсрочна

Димитър Иванов

Невалидна

преиздадена

000007

безсрочна

Красимира Александрова

Невалидна

преиздадена

000008

безсрочна

Пламен Димитров

Невалидна

преиздадена

000009

1.6.2018

Александър Станимиров

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

000010

30.8.2016

Николай Власакиев

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

000011

безсрочна

Емил Ангелов

ВАЛИДНА

 

000012

безсрочна

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

000013

1.7.2016

Анжела Пламенова

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

000014

безсрочна

Павлина Игнатова

ВАЛИДНА

 

000015

безсрочна

Игнатка Йорданова

ВАЛИДНА

 

000016

11.9.2017

Захари Захариев

Невалидна

починал - - 03.2017

000017

1.7.2018

Дафинка Илиева

ВАЛИДНА

 

000018

1.5.2019

Анжела Пламенова

ВАЛИДНА

 

000019

31.8.2019

Николай Власакиев

ВАЛИДНА

 

000020

31.8.2019

Димитър Василев

ВАЛИДНА

 

000021

28.2.2020

Ицко Истатков

ВАЛИДНА

 

000022

28.2.2020

Димитър Иванов

ВАЛИДНА

 

000023

30.4.2020

Стефка Костадинова

ВАЛИДНА

 

000024

30.4.2020

Васил Петров

ВАЛИДНА

 

000025

30.4.2020

Иван Бауренски

ВАЛИДНА

 

000026

30.10.2020

Сребра Заркова

ВАЛИДНА

 

000027

30.10.2020

Красимира Александрова

ВАЛИДНА

 

000028

30.10.2020

Пламен Димитров

ВАЛИДНА

 

000029

28.2.2021

Кирил Христов

ВАЛИДНА

 

000030

28.2.2021

Радко Николов

Невалидна

починал - - 07.2018

000031

1.5.2021

Александър Станимиров

ВАЛИДНА

 

000032 1.9.2021 Весела Зафирова ВАЛИДНА  
000033 31,12.2021 Дафинка Илиева ВАЛИДНА  
000034 30.5.2019 Бойка Веселинова Невалидна Изтекъл срок /преиздадена
000035 30.5.2022 Бойка Веселинова ВАЛИДНА
000036 31.5.2022 Цветан Тодоров ВАЛИДНА  
000037 1.3.2022 Цветан Стефанов ВАЛИДНА