Регистър на "Издадените Карти за паркиране” от Община Годеч,
във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата 

 

 

 

Сериен номер

Срок на валидност

Притежател

Статус

Забележка

1

безсрочна

Георги Бордовски

Невалидна

починал - -  04.2014

2

безсрочна

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

3

безсрочна

Никифор Йорданов

Невалидна

починал - -  08.2015

4

безсрочна

Асен Асенов

ВАЛИДНА

5

безсрочна

Матей Кръстев

Невалидна

починал - -  12.2016

6

безсрочна

Димитър Иванов

Невалидна

преиздадена

7

безсрочна

Красимира Александрова

Невалидна

преиздадена

8

безсрочна

Пламен Димитров

Невалидна

преиздадена

9

1.6.2018

Александър Станимиров

Невалидна

преиздадена

10

30.8.2016

Николай Власакиев

Невалидна

преиздадена

11

безсрочна

Емил Ангелов

ВАЛИДНА

12

безсрочна

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

13

1.7.2016

Анжела Пламенова

Невалидна

преиздадена

14

безсрочна

Павлина Игнатова

ВАЛИДНА

15

безсрочна

Игнатка Йорданова

ВАЛИДНА

16

11.9.2017

Захари Захариев

Невалидна

починал - -  03.2017

17

1.7.2018

Дафинка Илиева

Невалидна

преиздадена

18

1.5.2019

Анжела Пламенова

Невалидна

Изтекъл срок

19

31.8.2019

Николай Власакиев

Невалидна

Изтекъл срок

20

31.8.2019

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

21

28.2.2020

Ицко Истатков

Невалидна

преиздадена

22

28.2.2020

Димитър Иванов

Невалидна

Изтекъл срок

23

30.4.2020

Стефка Костадинова

Невалидна

преиздадена

24

30.4.2020

Васил Петров

Невалидна

Изтекъл срок

25

30.4.2020

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

26

30.10.2020

Сребра Заркова

Невалидна

преиздадена

27

30.10.2020

Красимира Александрова

Невалидна

преиздадена

28

30.10.2020

Пламен Димитров

Невалидна

Изтекъл срок

29

28.2.2021

Кирил Христов

Невалидна

Изтекъл срок

30

28.2.2021

Радко Николов

Невалидна

починал - -  07.2018

31

1.5.2021

Александър Станимиров

Невалидна

Изтекъл срок

32

1.9.2021

Весела Зафирова

Невалидна

преиздадена

33

31.12.2021

Дафинка Илиева

Невалидна

Изтекъл срок

34

30.5.2019

Бойка Веселинова

Невалидна

преиздадена

35

30.05.2022

Бойка Веселинова

Невалидна

починала --  11.2020

36

31.05.2022

Цветан Тодоров

Невалидна

преиздадена 

37

01.03.2021

Цветан Стефанов

Невалидна

преиздадена

38

01.11.2022

Стоян Христов

Невалидна

починал - -  10.2021

39

21.01.2023

Владимир Кръстев

Невалидна

починал - -  .2021

40

30.12.2021

Валентин Илиев

Невалидна

Изтекъл срок

41

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

42

30.03.2023

Ицко Истатков

ВАЛИДНА

43

30.04.2023

Иван Бауренски

Невалидна

починал - -  07.2020

44

31.08.2023

Стефка Костадинова

ВАЛИДНА

45

31.08.2023

Цветан Александров

ВАЛИДНА

46

15.03.2023

Иванка Димитрова

ВАЛИДНА

47

30.09.2023

Бойка Борисова

ВАЛИДНА

48

30.11.2023

Сребра Заркова

Невалидна

починала -  07.2021

49

31.12.2023

Марин Маринов

ВАЛИДНА

50

31.12.2023

Красимира Александрова

ВАЛИДНА

51

31.01.2023

Снежана Миланова

ВАЛИДНА

52

01.03.2024

Александър Василев

Невалидна

починал - -  11.2021

53

31.12.2021

Цветан Стефанов

Невалидна

Изтекъл срок

54

15.04.2024

Димитър Василев

ВАЛИДНА

55

15.06.2024

Иван Александров

ВАЛИДНА

56

01.04.2023

Иван Тодоров

Невалидна

АНУЛИРАНА

57

30.08.2024

Весела Зафирова

Невалидна

починала -  09.2021

58

10.09.2024

Тодор Тошев

ВАЛИДНА

59

31.05.2024

Цветан Стефанов

ВАЛИДНА

60

15.04.2023

Иван Тодоров

ВАЛИДНА

61

31.03.2025

Валентин Илиев

ВАЛИДНА

62

30.05.2025 

Димитър Иванов

ВАЛИДНА 

63 31.05.2025 Цветан Тодоров ВАЛИДНА   
64