Регистър на "Издадените Карти за паркиране” от Община Годеч,
във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата

Сериен номер

Срок на валидност

Притежател

Статус

Забележка

1

безсрочна

Георги Бордовски

Невалидна

починал - -  04.2014

2

безсрочна

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

3

безсрочна

Никифор Йорданов

Невалидна

починал - -  08.2015

4

безсрочна

Асен Асенов

ВАЛИДНА

5

безсрочна

Матей Кръстев

Невалидна

починал - -  12.2016

6

безсрочна

Димитър Иванов

Невалидна

преиздадена

7

безсрочна

Красимира Александрова

Невалидна

преиздадена

8

безсрочна

Пламен Димитров

Невалидна

преиздадена

9

1.6.2018

Александър Станимиров

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

10

30.8.2016

Николай Власакиев

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

11

безсрочна

Емил Ангелов

ВАЛИДНА

12

безсрочна

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

13

1.7.2016

Анжела Пламенова

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

14

безсрочна

Павлина Игнатова

ВАЛИДНА

15

безсрочна

Игнатка Йорданова

ВАЛИДНА

16

11.9.2017

Захари Захариев

Невалидна

починал - -  03.2017

17

1.7.2018

Дафинка Илиева

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

18

1.5.2019

Анжела Пламенова

Невалидна

Изтекъл срок

19

31.8.2019

Николай Власакиев

Невалидна

Изтекъл срок

20

31.8.2019

Димитър Василев

Невалидна

Изтекъл срок

21

28.2.2020

Ицко Истатков

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

22

28.2.2020

Димитър Иванов

Невалидна

Изтекъл срок

23

30.4.2020

Стефка Костадинова

Невалидна

Изтекъл срок

24

30.4.2020

Васил Петров

Невалидна

Изтекъл срок

25

30.4.2020

Иван Бауренски

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

26

30.10.2020

Сребра Заркова

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

27

30.10.2020

Красимира Александрова

Невалидна

Изтекъл срок

28

30.10.2020

Пламен Димитров

Невалидна

Изтекъл срок

29

28.2.2021

Кирил Христов

ВАЛИДНА

30

28.2.2021

Радко Николов

Невалидна

починал - -  07.2018

31

1.5.2021

Александър Станимиров

ВАЛИДНА

32

1.9.2021

Весела Зафирова

ВАЛИДНА

33

31.12.2021

Дафинка Илиева

ВАЛИДНА

34

30.5.2019

Бойка Веселинова

Невалидна

Изтекъл срок /преиздадена

35

30.05.2022

Бойка Веселинова

ВАЛИДНА

36

31.05.2022

Цветан Тодоров

ВАЛИДНА

37

01.03.2021

Цветан Стефанов

ВАЛИДНА

38

01.11.2022

Стоян Христов

ВАЛИДНА

39

21.01.2023

Владимир Кръстев

ВАЛИДНА

40

30.12.2021

Валентин Илиев

ВАЛИДНА

41

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

42

30.03.2023

Ицко Истатков

ВАЛИДНА

43

30.04.2023

Иван Бауренски

Невалидна

починал - -  07.2020

44

31.08.2023

Стефка Костадинова

ВАЛИДНА

45

31.08.2023

Цветан Александров

ВАЛИДНА

46

15.03.2023

Иванка Димитрова

ВАЛИДНА

47

30.09.2023

Бойка Борисова

ВАЛИДНА

48

30.11.2023

Сребра Заркова

ВАЛИДНА

49

31.12.2023

Марин Маринов

ВАЛИДНА