Заповед РД-01-195/10.04.2020 на Министъра на здравеопазването - относно удължаване срока на противоепидемичните мерки

Удължава се срокът на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 година

Вижте ТУК:

=============================================