Заповеди РД-01-968/26.11.2021 и РД-01-973/26.11/2021 -- Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 30.03.2022 г.