ЗАПОВЕД № РД – 01-117 / 27.01. 2022 г. на д-р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА - Директор на РЗИ – Софийска област

      На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето, Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка при достигане на етап III от Националния план за справяне с пандемията от Sars-Cov-2, решение на областния кризисен щаб, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, достигната 14-дневна заболеваемост над 1900 на 100 000 население на територията на Софийска област, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01- 968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването,

Вижте заповед РД-01-117/27.01.2022 ТУК:
============================================