РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Настоящата наредба регламентира реда и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Годеч. Наредбата не се отнася за кучетата, собственост на МВР и други организации, използващи кучета за специални нужди и кучета водачи на слепи хора.

Чл.2. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета, съгласно тази Наредба и действащото в страната законодателство.

Вижте пълния текст ТУК: