ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

публична покана с ID 9037450                                                                            публикувано на:15.12.2014

ПРЕДМЕТ: 
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч

1. Покана в АОП 

2. Документация за участие  

3. Образци на документи