В Н И М А Н И Е !!!

     На 28.04.2017 година, ще се извърши пролетна дезакаризация на тревните площи, както следва:

  • Ø Централен градски парк и междублоково пространство;
  • Ø СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров”;
  • Ø НУ ,,Христо Ботев”;
  • Ø ДГ ,,Юрий Гагарин”.

     Карантинен срок - 24 часа.

     Препарат, с който са обработени тревните площи:
,,Ротрин 200”.

   Антидот: Атропин

=================================================================================================