ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения-Общинска администрация

На 02.06.2020 г. (вторник) от 12:00 часа до 12:02 часа на територията на община Годеч ще бъдат задействани сиренните уредби с учебен сигнал „Въздушна опасност” по повод отбелязване на 144-та годишнина от гибелта на великия български поет-революционер – Христо Ботев.

==================================================

Дата на публикуване: 26.05.2020 год.     

    На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 25.06.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

    Вижте ТУК:  ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
    Вижте ТУК:  МОТИВИ за приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
    Вижте ТУК:  ПРOEKT на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.

====================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Считано от 21.05.2020 г. (четвъртък) обществения превоз на пътници по междуградската автобусна линия Годеч – София на превозвача ЕТ „ДИАС-ИВО СОТИРОВ” ще е със следното маршрутно разписание:

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от АГ „Север”
5 : 45 7 : 30
8 : 15 10 : 00
10 : 00 12 : 00
14 : 00 17 : 00
18 : 10 19 : 30

Маршрутните разписания за селата на територията на община Годеч  остават непроменени.

От общинска администрация – Годеч
==================================================== 

    Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд включва общините: Божурище, Драгоман, Годеч, Своге, Сливница и Костинброд

Протокол №1 -- Вижте ТУК

===============================================

    На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 01.06.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
МОТИВИ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
ПРOEKT на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч

==================================================

       Във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч
МОТИВИ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

==============================================================