Съобщения-Общинска администрация

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-367
Гр. Годеч, 21.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажните работи с № Д-28 от 11.04.2023 г. сключен между Община Годеч и „ИНФРА ГОДЕЧ ДЗЗД” с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II, етап 3”:

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по следните улици в обхвата на строежа: улица Улица „Александър Стамболийски” от о.т. № 240 до о.т. № 250 /между улица „Дружба и улица „Васил Левски” и Улица „Грамада” от о.т. № 527 до о.т. № 234 /между улица „Нишава” и улица „Александър Стамболийски”/ за времето от 12:00 часа на 25.05.2023 год. до 17:00 часа на 26.09.2023 г.
    II. За алтернативен маршрут да се ползва: за ул. „Александър Стамболийски” - улиците „Дружба” и „Васил Левски”, а за ул. „Грамада” – ул. „Нишава”.
    III. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
    Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд за сведение и изпълнение.
    Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – Зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

============================================

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

За поредна година Община Годеч се включва в кампанията
,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

      На 16 септември 2023 г. (събота) всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”.
      Главната роля в кампанията е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на зелената идея и каузата да почистим и облагородим страната си.
      Доброволците могат да заявят своето участие в инициативата на телефон: 072998051 или на място в сградата на Община Годеч, етаж 1, стая № 122, Емилия Николова – старши експерт ,,Екология”.

Даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден!

НАЧАЛЕН ЧАС: 9:00

=======================================

В Н И М А Н И Е !!!

      Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.
На 07 септември 2023 г. – четвъртък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:

- Централен градски парк и междублоково пространство;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Тревни площи зад сградата на Община Годеч;
- Площадка за игра до хранителен магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра до сградата на В и К в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Слънчев бряг”, в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Цикура”, в гр. Годеч;
- Площадка за игра - кметство на с. Шума.
Карантинен срок: 24 часа.
Препарат за обработка на тревните площи: ,,ЕСЦИМЕТРИН”.
Антидот: ,,Симптоматично”.
=============================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД  № РД-244
гр. Годеч, 20.06.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 24 и 25 юни 2023 г., определен с Решение № 47 от Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет - Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 22.06.2023 г. до 12.00 часа на 26.06.2023 г., както следва:
1. Паркинг в УПИ I – за Младежки културен дом, кв. 132а по плана на град Годеч.
2. Паркинг в центъра на града с осови точки от о.т. 523 до о.т. 524 (паркинга пред фотото, кафе-сладкарница „Рая“ и ресторант „Куатро“);
3. Паркинг в УПИ I, кв. 138 по плана на град Годеч (зад сградата на Общинска администрация).
4. Улица „Академик Игнат Емануилов“ от о.т. 66 (кръстовището с ул. „Асен Златаров“) до о.т. 523 (пл. „Свобода“);
5. Улица „Георги С. Раковски“ от о.т. 523 (пл. „Свобода“) до о.т. 262 (кръстовището с ул. „Бригадир“);
6. Площад „Есперанто“;
7. Улица „Нишава“ от о.т. 525 (пл. „Есперанто“) до о.т. 153 (ул. „Нишава“);
8. Улица „Христо Смирненски“ в участъка от о.т. 154 (ул. „Васка Емануилова“)  до о.т. 159 (ул. „Нишава“);
9. Улица с осови точки – 238-238а-238б;
10. Улица „Република“ от о.т. 256 (ул. „Република“ № 8) до о.т. 258 (плодаща пред Ресторант „Нишава“ и Профсъюзния дом).
II.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита, автомобили, зареждащи търговските обекти и автомобили, собственост на Община Годеч.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на г-н Драгомир Георгиев - специалист ОМП към Община Годеч и гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Вижте Заповед№  РД-244 -- ТУК:

======================================= 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА -- пълна версия  --  Вижте ТУК:

ПРАЗНИЧНАТА  ПРОГРАМА - накратко  

17 юни 2023 г. (събота)
10.00 часа – Приятелска футболна среща - детски отбори - „Ком - 98“ Годеч и ФК „Септември“ град София -- / спортната зала /
17.00 часа – Приятелска футболна среща - „Ком - 98“ Годеч и ФК „Бабушница“ Република Сърбия  --  /спортната зала /
19 юни 2023 г. (понеделник)
18.00 часа – Откриване на празничната седмица -  концерт на децата от ДГ „Юрий Гагарин“  --  / пл. „Свобода“/
19.00 часа - Видовденски многобой   --  / спортната зала/
20 юни 2023 г. (вторник)
18.30 часа – Вкусна годечка кухня „Да си топнемо с лебъц“   --  /пл. ”Свобода”/
21 юни 2023 г. (сряда)
16.00 часа – Турнир по джитбол   --  /спортната зала/
17.00 часа – Турнир по тенис на маса   --  /спортната зала/
21:00 часа – Киновечер под звездите - София филм фест в Годеч с прожекция на филма “Сестра“  --  /пл. ”Свобода”/
22 юни 2023 г. (четвъртък)
17.00 часа – Турнир по тенис на маса   --  /спортната зала/
21:00 часа – Киновечер под звездите - София филм фест в Годеч с прожекция на филма „Потапяне“  --  / пл. ”Свобода”/
21.00 часа – Награждаване на участниците от състезанието по тенис на маса  --  /спортната зала/
23 юни 2023 г. (петък)
10.00 часа – Детски футболен турнир  --  /спортната зала/
17.00 часа – I-ви Регионален фолклорен фестивал „Видовденско веселие“  --  /пл. ”Свобода”/

24 юни 2023  г. (събота) – Официално честване на празника на град Годеч
10.30 часа – Приятелска футболна среща - „КОМ - 98“ град Годеч и  ФК „Сливнишки герой“ град Сливница - ветерани  --  /спортната зала/
11.00 часа – Приятелска среща между волейболни отбори от гр. Годеч и гр. Своге.  --  /спортната зала/
19.30 часа - Празничен концерт с участието на самодейци от танцов състав „Лудо-младо” към НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1899“, младите талантливи изпълнителки Йоанна и Антония. Специални гост-изпълнители са попфолк певицата Камелия и младата сръбска звезда Рада Манойлович  --  /пл. ”Свобода”/
22.15 часа – Празнична заря  --  /пл. ”Свобода”/

Вижте пълната версия на ПРОГРАМАТА --  тук:

Евентуални промени в програмата ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Годеч

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ И СПОДЕЛЕТЕ ПРАЗНИКА С НАС!

==============================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма от г-н Румен Георгиев Станоев, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

      В периода от 05 юни 2023 г. до 09 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат ,,Леопард 5 ЕК” при доза 200 мл./дка и третиране на пшеница с препарати ,,Биатлон 4Д” при доза 5 гр./дка и ,,Кустодия” при доза 100 мл./дка.

1. Подлежащи на третиране терени: масив № 11 с площ 60 дка в местност ,,Поле”, в землището на с. Букоровци.
2. Подлежащи на третиране терени: масив № 5 с площ 40 дка в местност ,,Росуля”, в землището на с. Каленовци.
3. Подлежащи на третиране терени: масив № 3 с площ 60 дка в местност ,,Селище”, в землището на с. Каленовци.
4. Подлежащи на третиране терени: масив № 6 с площ 60 дка в местност ,,Мочурия”, в землището на с. Мургаш.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.
===========================================