ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

    В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от ЕТ ,,Ардис – Александър Сергиев”, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А: 

    В периода от 17 май 2019 г. до 19 май 2019 г. от 20:30 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на пшеница с препарат ,,Скорпио” при доза 100 мл./дка и препарат ,,Секатор” при доза 12 мл./дка.

Вижте ТУК:

==============================