ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

В Н И М А Н И Е !!!
На 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г., ще се извърши пролетна дезакаризация на тревните площи, както следва:

  1. Централен градски парк и междублоково пространство;
  2. СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – I база;
  3. СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – II база;
  4. ДГ ,,Юрий Гагарин” - II база;
  5. Площадка за игра в УПИ XX – за общественно обслужване в кв. 85 от действащия регулационен план на гр. Годеч;
  6. Площадка за игра в УПИ I – за училище в кв. 5 от действащия регулационен план на с. Шума, община Годеч.    

Карантинен срок: 24 часа

Вижте ТУК:

Препарат, с който са обработват тревните площи: ,,Бандит 10 ЕW”.
 Карантинен срок: 24 часа
Антидот: ,,Симптоматичен антидот”

==============================================