ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

     В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от Антоанета Любомирова Иванов, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А: 

В периода от 08 юни 2019 г. до 10 юни 2019 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат ,,Торнадо” при доза 200 мл./дка и препарат ,,Корида” при доза 3 гр./дка.

  1. Подлежащи на третиране терени: масив № 23 с площ 130 дка в местност ,,Смиловица”, в землището на гр. Годеч.
  1. Подлежащи на третиране терени: масив № 24 с площ 100 дка в местност ,,Смиловица”, в землището на гр. Годеч.
  1. Подлежащи на третиране терени: масив № 30 с площ 40 дка в местност ,,Пепелница”, в землището на гр. Годеч.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.