С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Считано от 21.05.2020 г. (четвъртък) обществения превоз на пътници по междуградската автобусна линия Годеч – София на превозвача ЕТ „ДИАС-ИВО СОТИРОВ” ще е със следното маршрутно разписание:

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от АГ „Север”
5 : 45 7 : 30
8 : 15 10 : 00
10 : 00 12 : 00
14 : 00 17 : 00
18 : 10 19 : 30

Маршрутните разписания за селата на територията на община Годеч  остават непроменени.

От общинска администрация – Годеч
====================================================