ПРОТОКОЛ по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

ПРОТОКОЛ по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. -- Вижте ТУК:
Приложение 1 към Протокола по чл.6  -- Вижте ТУК:
Приложение 2 към Протокола по чл.6  -- Вижте ТУК:
===============================================================