О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ГОДЕЧ
с адрес: обл. Софийска, община Годеч, гр. Годеч, пл. ,,Свобода” № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/   
СЪОБЩАВА 

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Подробни устройствени планове – планове за застрояване в имоти с идентификатори № 15309.30.100; № 15309.30.101; № 15309.30.52; № 15309.30.56 по КККР (Кадастрална карта и кадастрални регистри) на гр. Годеч, местности ,,Пепелница манастира” и ,,Пепелница ваге”, община Годеч, одобрена със Заповед № РД-18-214 от 25.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и преодреждането им от ,,Земеделска земя” за неземеделски нужди – ,,За гробищен парк”.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
1.   Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на обявление:
24.02.2023 г.

=============================================================