ЗАПОВЕД № РД-61 -- забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч -- 08032023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
         
З А П О В Е Д  № РД-61
гр. Годеч, 28.02.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, инж. Антон Колдов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53-00-04 от 16.02.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списък, неразделна част от настоящата заповед. ... ... ...

Вижте заповед №РД-61  --  ТУК:
Вижте
Списък на горски територии  --  ТУК:
=============================================