ЗАПОВЕД № РД-192 -- относно забрана на спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Додовица” и улица „Мерудая” -- 19052023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-192
Гр. Годеч, 19.05.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със сключени договори за изпълнение на строително-монтажни дейности  № Д-21/28.03.2023 г. с предмет „СМР на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, Етап 3 – Улица „Додовица” – о.т. 246 – 381”, № Д-22/28.03.2023 г. с предмет: „СМР на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, Етап 4 – Улица „Мерудая” – о.т. 326 – 354” и № Д-23/28.03.2023 г. с предмет: „СМР на обект  „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, Етап 5 – Улица „Мерудая” – о.т. 354 – 427”,

Н А Р Е Ж Д А М:

I.  Забранявам спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Додовица” и улица „Мерудая” в град Годеч, за времето от 20.05.2023 г. до приключване на строително-ремонтните дейности на обектите или отмяна на настоящата Заповед.
II.  Настоящата Заповед не се отнася за пътни превозни средства и строителна техника, участващи в строително-монтажните работи на обектите, Спешна медицинска помощ, Министерство на вътрешните работи, Община Годеч и „Гражданска защита”.
III. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителните обекти.
IV. Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд, за сведение и изпълнение.
      Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ      /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=================================================