Заповед№ РД-244 - организация на движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 22.06.2023 г. до 12.00 часа на 26.06.2023 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД  № РД-244
гр. Годеч, 20.06.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 24 и 25 юни 2023 г., определен с Решение № 47 от Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет - Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 22.06.2023 г. до 12.00 часа на 26.06.2023 г., както следва:
1. Паркинг в УПИ I – за Младежки културен дом, кв. 132а по плана на град Годеч.
2. Паркинг в центъра на града с осови точки от о.т. 523 до о.т. 524 (паркинга пред фотото, кафе-сладкарница „Рая“ и ресторант „Куатро“);
3. Паркинг в УПИ I, кв. 138 по плана на град Годеч (зад сградата на Общинска администрация).
4. Улица „Академик Игнат Емануилов“ от о.т. 66 (кръстовището с ул. „Асен Златаров“) до о.т. 523 (пл. „Свобода“);
5. Улица „Георги С. Раковски“ от о.т. 523 (пл. „Свобода“) до о.т. 262 (кръстовището с ул. „Бригадир“);
6. Площад „Есперанто“;
7. Улица „Нишава“ от о.т. 525 (пл. „Есперанто“) до о.т. 153 (ул. „Нишава“);
8. Улица „Христо Смирненски“ в участъка от о.т. 154 (ул. „Васка Емануилова“)  до о.т. 159 (ул. „Нишава“);
9. Улица с осови точки – 238-238а-238б;
10. Улица „Република“ от о.т. 256 (ул. „Република“ № 8) до о.т. 258 (плодаща пред Ресторант „Нишава“ и Профсъюзния дом).
II.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита, автомобили, зареждащи търговските обекти и автомобили, собственост на Община Годеч.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на г-н Драгомир Георгиев - специалист ОМП към Община Годеч и гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Вижте Заповед№  РД-244 -- ТУК:

=======================================