Featured

Заповед № РД-436 -- ОТНОСНО ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ПРЕЗ 2024 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ УСЛУГИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ЧЕСТОТАТА ИМ

дата на публикуване: 24.10.2023 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д № РД-436
гр. Годеч, 24.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.     Границите на районите, в които през 2024 г. ще се извършват услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в Регионално депо – Костинброд и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва -- ВИЖТЕ ТУК

2.    Определям следната честота на сметоизвозване --  ВИЖТЕ ТУК

3.    В махала ,,Скривена”, град Годеч и махала ,,Кумичина дупка”, село Гинци, няма да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, но ще се събират такси, съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

    Настоящата заповед да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-н Крум Крумов, Заместник-кмет на Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение на ОбС № 83 от 31.08.2023 г.
-------------------------------------------

Изтеглете заповед № РД-436 -- ТУК:
=========================================