Обявление - МРРБ - ВиК инфраструктура -- регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии за "ВиК ЕООД София" - 12012024