ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“ за заетост през 2020 година
Кандидатстване 01.10-18.10.2019 г.

        Могат да кандидатстват младежи до 29 г. с висше образование без трудов стаж по придобитата специалност, които са  регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” или се регистрират в срок от един месец след одобрението им.
Работодателите са публични администрации - централните ведомства (агенции и министерства), включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт. Пълният списък на обявените работни места може да се види на страницата на Агенция по заетостта или в Дирекция „Бюро по труда“
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.
          Срок за кандидатстване – до 18.10.2019 г. в бюрото по труда по регистрация или чрез електронно заявление.
Линк към информацията и възможността за електронно заявление: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/
За място на работа на територията на общините Своге и Годеч са определени следните квоти:                                                   Дирекция „Бюро по труда“ Своге – 1 бр. и филиал Годеч – 1 бр.;
Oбщинска служба „Земеделие“ Своге  – 2 бр.;
Общинска служба „Земеделие“ Годеч – 2 бр.
        За всички работни места няма изискване за определена специалност.
Всеки младеж може да кандидатства за 3 работни места, до 2 при един работодател.  Кандидатстване за общинските и областните администрации – м.декември –януари
=============================================================