ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

    На 20.05.2020 г., председателя на Управителния съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч–Димитранка Каменова и Елена Цветкова–собственик на фирма „Енергоимпекс“ ООД, подписаха първия административен договор  ...

Вижте ТУК:

=====================================

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“.

Вижте ТУК:

===================================================

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Вижте ТУК:

===========================================

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Вижте ТУК:

============================================

Заповед № ОА-78 /09.04.2020г, на областия управител на Софийска област -- пожароопасен сезон 01.04.2020.до 31.11.2020 г.

Вижте ТУК:

====================================

План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска Чума по Свинете в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ през 2020 година

Вижте ТУК:

=============================================================