Съобщения - общи

Featured

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "МИГ-Берковица, Годеч, Драгоман" -- 13062024

Управителният съвет на Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман
свиква редовно общо събрание на 25.06.2024 г. от 14:00 часа
в Заседателна зала на общинска администрация – Годеч.

Вижте поканата  ТУК:

=============================

Featured

Покана за обществено обсъждане на ГСП на цялата общинска горска територия - 29052024

Вижте поканата -- ТУК:

===========================================

Featured

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - 27052024

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - с. Станинци   --  ВИЖТЕ ТУК

=============================================

Обява на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието 19042024

    През 2024 година предстои прием по инвестиционни интервенции
от "Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони" за периода 2023 - 2027 година.

Вижте обявата ТУК:

==============================

Публично обявяване на съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите, на басейнова дирекция "Дунавски район" -- 18042024

Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите

относно тръбен кладенец --- "ТК1/94 - СТАНЯНЦИ" 

дата на публикуване: 18.04.2024 година
Вижте
 съобщението ТУК:

===================================

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч -- 12042024

Управителния съвет на Местна инициативна група - Берковица и Годеч
свиква редовно общо събрание на 23.04.2024 г. от 13:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица.

Вижте поканата ТУК:

==================================