За вас работодатели -- програми и насърчителни мерки за "заетост и обучение" и "обучение на възрастни" по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

      Уведомява работодателите от общините Годеч и Своге, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2022 г., както следва:
Вижте ТУК:

      "Политиката  за поверителност и защита на личните данни“ на Агенция по заетостта
Вижте ТУК:
==========================================