Анкетно проучване на тема „Изследване на удовлетвореността от прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие върху бенефициентите/кандидатите от територията на МИГ“ -- 15052023

Уважаеми съграждани,

Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч, като се включите в настоящата анкета:

Линк към анкетата -- ТУК:  
или копирайте следния адрес във Вашия браузер.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUVopgKWdMXBk3y1nmvyHhCp6ePSGJXCrYvvbzhBdQfYa3-A/viewform?usp=sf_link

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
тел.0884 415 261
==============================================