Featured

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ФАСТПЕЙ или ИЗИПЕЙ в цялата страна

ЗВЕНО  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел:   0 7 2 9 2 2 0 4 6  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ФАСТПЕЙ или ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

      Информация за касите на ФАСТПЕЙ може да намерите ТУК.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ или ФАСТПЕЙ, както за всяко друго плащане .

Последна редакция - 09.09.2022 г.
=======================================================